vietoje

vietoje
1 viẽtoje adv. Rtr, NdŽ, 1, viẽtoj Rtr, NdŽ, 1, viẽto 1. LKT287(Msn), Alv ten pat, kur ir anksčiau, ne kitur: Nepariogsojai vietoje! Žem. Įsiėdęs kaip drigantas, nenustova viẽto[je] Pln. [Girtas] tik ant užpakalį ir an priekį [svyruoja], viẽtoj nebepastovia Kpr. Aš viẽto[je] ka sėdu, nepavargstu, o ka reik eiti a stovėti, mun y[ra] blogai Šts. Jeigu pastaiko gyvulių kokių nedorų (nenuoramų), tai anas (piemuo) nenubūna viẽtoj Trgn. Viẽtoj užaugau, viẽtoj ištekėjau ir galgi viẽtoj numirsiu LKT306(Skm). Išėjo kaimas vienkiemiuos, jie liko viẽto[je] Pin. Kad jau viẽtoj negali žmogus nugyvent, reikia keltis, ir gatava Kp. Va štai agurkai viẽtoj stovi ir stovi (neauga) . | prk.: Tai kas turguj? – Nieko gero, grūdai viẽtoj viẽtoj (ta pati kaina) Slm. Nei blogesnis, nei geresnis [ligonis] – viẽtoj stovi Skd. Darbo kokio jeigu ir nusitvers [senė], daugiau rodo, kad dirba, iš kailio neriasi, o darbas vietoj ir vietoj J.Balt. ^ Vieto[je] gulėdams ir akmuo apžela S.Dauk. Viẽtoj ir akmuoj apželia Vrn. Niekas viẽtoj nestovi, viskas keičiasi Šmn. Bėga bėga i vis viẽtoj Tr. Bėga, kalba, nenustoja ir vis vietoj guli (upelis) V573(Al).ten pat, kur būva, esti, niekur neinant, nepasitraukiant: Aš jau misliau, kad aš viẽto[je] paliksu bestovianti Kl. Užsimetė ant pečių sermėgą ir, pametęs dalgį vietoje, leidosi eiti LzP. Tiek išknista viẽtoj, teip lovys priknistas! Plvn. ^ Tegul būna ir supūna viẽtoj, kad nereiktų kilot (sakoma pirmąkart įžengus į naujai pastatytą namą) Jz.Žl, Skp, Sl netoli, čia pat, prie namų: Pačtas viẽtoj, bažnyčia viẽtoj, aš gi nueinu, neklausau [draudimo] Vdn. Mokykla [vaikaičiams] te viẽtoj, tik nuo kalniuko nurietėjai Slk. Ganyklos viẽtoj, nėra gaišaties Ds. Molį imdavo viẽto[je] Snt. Neatlėksi gi greit, sakytum čia va viẽtoj Sug. Cigonai viẽtoje nevagia, vagia toliau Rmš.greta vienas kito, krūvoje: Eisit į tę ir rasit abu kaimus, viẽtoj abu Šr. 2. tuoj pat, greitai (apie laiką): Visų [šventųjų] šventė viẽto[je], bet oras gražus, šilta Rdd. 3. Ar, Skr, Plt iš karto, nedelsiant: Gyvulio vaistai [buvo], tai laiminga, kad negėriau – būčiau viẽtoj gatava Rk. Jeigu gera rinkėja (sutartines giedant), tai ana vietoj žodžius kuria (Kp). Sakė [knygnešiai, pamatę kazokus] – numirėv viẽto[je] Kl. Džinkt, viẽto[je] tokį vyrą paklojo Eig.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • vietoje — 2 viẽtoje praep. su gen. NdŽ, KŽ, DŽ1, LKGII608; Q35, R29,337, MŽ39,431, viẽtoj NdŽ, OGLIII354, DŽ; PK205, R18, viẽto J, Kal, Trk, Všk; BM53(Vžns) pavadavimo, pakeitimo (kartais su priešinimo atspalviu), perimamumo santykiams reikšti: Kristus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekamas fizinis ir administracinis projekto paraiškoje, mokėjimo prašyme ar projekto… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neplaninė patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekama projekto paraiškoje, mokėjimo prašyme ar projekto įgyvendinimo ataskaitoje pateiktų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neplaninė remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Vietos veiklos grupės valdymo organo paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Nacionalinės mokėjimo agentūros Kontrolės departamento darbuotojų atliekama bandomosios integruotos strategijos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neplaninė remiamos bandomosios integruotos strategijos įgyvendinimo patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekama paraiškos bandomajai integruotai strategijai įgyvendinti, mokėjimo prašymo, šios… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • planinė remiamos bandomosios integruotos strategijos vietos projekto įgyvendinimo patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Vietos veiklos grupės valdymo organo paskirtų atsakingų asmenų ir (arba) Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekamas fizinis ir …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • planinė remiamos bandomosios integruotos strategijos įgyvendinimo patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekamas fizinis ir administracinis paraiškoje įgyvendinti bandomąją integruotą strategiją,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • vietos plėtros strategijos administravimo patikra vietoje — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų atliekamas fizinis ir administracinis vietos plėtros strategijos vykdytojo administravimo lėšų panaudojimo ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • neįprastoje vietoje implantacija — statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Implantatio ectopica ryšiai: platesnis terminas – įsiskverbimo yda siauresnis terminas – gimdos tarpaudininiame tarpe siauresnis terminas – kiaušidinė siauresnis… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • pakeitimas vietoje — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Operacija, kurioje aukštesniosios vadovybės nurodymu visas dalinys ar jo dalis pakeičiami nauju daliniu. Atsakomybė už užduotį ir operacijos rajoną perduodama atvykusiam daliniui, kuris toliau vykdo operaciją.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”